HOME2

           

           อุปกรณ์กีฬา                      อุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนส

        

     ผ้าเทปเพื่อการบำบัด             อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

       

 เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ      เครื่องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย