B204 

  คุณสมบัติ
- ทำงานด้วยระบบ Magnetic
- ปรับความฝืดได้ 8 ระดับ
- หน้าจอ แสดงค่า เวลา/ความเร็ว/ระยะทาง/แคลอรี/ชีจร
- วัดชีพจรแบบมือจับ Hand Pulse
- เบาะนั่งและแฮนด์มือจับ ปรับได้
- รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 120 กก.

 


 

  YK-BK-8718
   คุณสมบัติ
- ใช้ระบบแม่เหล็กในการปรับความหนืด
- Flywheel Weight 7 k.g
- ปรับความฝืดด้วยระบบ Tension Knob 8 ระดับ
- หน้าจอแสดงความเร็ว /ระยะทาง /หัวใจ /เวลา/แคลอรี

 

 


 

   B660
   คุณสมบัติ
- จักรยานนั่งตรง Magnetic
- Flywheel Weight 10 k.g
- ปรับความฝืดด้วยระบบ Tension Knob 8 ระดับ
- หน้าจอแสดงค่าเวลา/ระยะทาง/แคลอรี/ชีพจร

 

 


 

   KS-602L

  คุณสมบัติ
- ทำงานด้วยระบบ แม่เหล็กถาวร
- หน้าจอแสดงความเร็ว /ระยะทาง /หัวใจ /เวลา/แคลอรี
- ปรับความฝืดด้วยระบบ Tension Knob 8 ระดับ
- รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด 90 กก.

 

 

 


 

  YK-BK-8718R

  คุณสมบัติ
- ใช้ระบบแม่เหล็กในการปรับความหนืด
- Flywheel Weight 7 k.g
- ปรับความฝืดด้วยระบบ Tension Knob 8 ระดับ
- หน้าจอแสดงความเร็ว /ระยะทาง /หัวใจ /เวลา/แคลอรี

 


 

  PP-R650
   คุณสมบัติ
- จักรยานนั่งตรง Magnetic
- Flywheel Weight 10 k.g
- ปรับความฝืดด้วยระบบ Tension Knob 8 ระดับ
- หน้าจอแสดงค่าเวลา/ระยะทาง/แคลอรี/ชีพจร
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ
- สามารถปรับระยะเบาะนั่งเหมาะกับสรีรร่างกายได้

 


   

  YK-8602R
   คุณสมบัติ 
- จักรยานกายภาพบำบัด ออกกำลังกายได้ทั้งแขน-ขา
- สามารถปรับความฝืดที่ขาได้ 8 ระดับ และ
- สามารถปรับความฝืดที่แขนได้โดยการหมุนไปที่
   เครื่องหมาย + หรือ -
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ (Hand Pulse)
- สามารถปรับระยะ สูง-ต่ำ, ใกล้-ไกลของระยะเก้าอี้ที่นั่ง
- รับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 90 Kg.

    BA-908B

   คุณสมบัติ
- จักรยานกายภาพบำบัด ออกกำลังกายได้ทั้งแขน-ขา
- สามารถปรับความฝืดที่ขาได้ 8 ระดับ และ
- สามารถปรับความฝืดที่แขนได้โดยการหมุนไปที่ เครื่องหมาย + หรือ -
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ (Hand Pulse)
- สามารถปรับระยะ สูง-ต่ำ, ใกล้-ไกลของระยะเก้าอี้ที่นั่ง
- รับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 90 Kg.

 

 


 

 

   D-11 
    คุณสมบัติ
- ทำงานด้วยระบบ Motorized Comtrd System
- โปรแกรมสำเร็จรูป 12 โปรแกรม
- จอแสดงผล, เวลา, ความเร็ว, รอบต่อนาที, HRC
   วัตต์, User Program
  KS-909L
   คุณสมบัติ
- สามารถปรับความฝืดที่ขาได้ 8 ระดับ
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับ (Hand Pulse)
- สามารถปรับปรับเบาะ สูง-ต่ำ
- หน้าจอแสดงค่าความเร็ว/ระยะทาง/อัตรการเต้นหัวใจ/เวลา/แคลรี่/เปอร์เซ็นไขมัน
- รับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 90 Kg.