FG-X8S-S
    คุณสมบัติ
- ปรับความฝืด 8 ระดับ
- หน้าจอแบบ LCD
- ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะพักฟื้น
- วัดชีพจรแบบมือจับ (Hand Pulse)
- รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุดได้ 150 กก

 

 


 

 

 

 YK-BK-8718H
  คุณสมบัติ
- ใช้ระบบแม่เหล็กในการปรับความหนืด
- ปรับความฝืด 8 ระดับ
- หน้าจอแสดงเวลา, ระยะทาง, แคลอรี, และการเต้นหัวใจ
- Flywheel Weight 7 k.g

 

 


 

  FI-FE 655
   คุณสมบัติ
- ปรับความฝืดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 16 ระดับ
- ช่วงก้าว 21 นิ้ว
- หน้าจอแสดงเวลา, ความเร็วระยะทาง, แคลอรี, การเต้นหัวใจ,อุณหภูมิ
- โปรแกรมผู้ใช้ปรับเอง
- โปรแกรมสำเร็จรูป 12 โปรแกรม
- วัดชีพจรแบบมือจับ (Hand Pulse)
- เชื่อมต่อ MP3, USB
- รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุดได้ 159 กก


 

   LMX-V600
   คุณสมบัติ
- ปรับความฝืดด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 24 ระดับ
- โปรแกรมสำเร็จรูป 21 โปรแกรม
 - หน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- รับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุดได้ 159 กก

 

 

 


 

   GK-818HA

    คุณสมบัติ
- ควบคุมด้วยระบบแม่เหล็กถาวร ปรับความฝืด 8 ระดับ
- โปรแกรมออกกำลังกาย 3 โปรแกรม (G2 - G4)
- หน้าจอแสดงผลแบบจุด ระบบ LCD
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 Kg.

 

 

 


 

  GK-818H

   คุณสมบัติ
- ควบคุมด้วยระบบแม่เหล็กถาวร ปรับความฝืด 8 ระดับ
- โปรแกรมออกกำลังกาย 3 โปรแกรม (G2 - G4)
- หน้าจอแสดงผลแบบจุด ระบบ LCD
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 Kg.

 

 

 


 

   E-13

   คุณสมบัติ
- ทำงานด้วยระบบ Motorized Comtrd System
- โปรแกรมสำเร็จรูป 12 โปรแกรม
- จอแสดงผล, เวลา, ความเร็ว, รอบต่อนาที, HRC
   วัตต์, User Program

 

 

 


 

 

    GP-518HSG

   คุณสมบัติ
- ควบคุมด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า ปรับความฝืด 32 ระดับ

- โปรแกรมออกกำลังกาย 12 โปรแกรม
- หน้าจอแสดงผลแบบ LCD Dual Blue Backlit
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 Kg.