BONE BUILDER
  คุณสมบัติ
-บริหารร่างกายได้ทั้งหัวใจและกล้ามเนื้อพร้อมกันในเครื่องเดียว
- มีท่าบริหารถึง 20 ท่า ในเครื่องเดียว
- เสริมสร้างมวลกระดูกอย่างได้ผล
- ฟิตกล้ามท้องด้วยท่า Sit up ได้

 

 

 


 

 

 ST500 STRETCHING
  คุณสมบัติ

- ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆบริเวณที่มีความสำคัญกับการออก
กำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
- มีนวมรองข้อเท้าทำด้วยโฟมอย่างดี
- แสดงวิธีการยืดเหยียด กล้ามเนื้อ 10 ท่า

 


 

 

  RIDER CDG
  คุณสมบัติ
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้หัวใจและกล้ามเนื้อ
ทุกส่วนของร่างกาย
- หน้าจอแสดงความเร็ว เวลา จำนวนครั้ง แคลอรี่
- ระบบ HYDRAULIC ปรับความหนัก-เบา 12 ระดับ

 

 


 

 

 GYM 15
  คุณสมบัติ
- สามารถฝึกพร้อมกันได้ 2 คน
- ประกอบด้วย 6 สถานีฝึก ดังนี้ Bench Press Butterfly, Leg
Extension/curl, Lat Pulldown Hight Pulley Low
Pulley/Low Pulley/Stair Climber
- ปรับน้ำหนักได้สูงสุดในการดึง 72.7 กก.