อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อท้อง ( Abdominal Crunch )  SPORTS ART รุ่น S931
  คุณสมบัติ
- เป็นเครือ่งออกกำลังกายที่เหมาะกับการใช้งานในฟิตเนสคลับ
- เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อชนิดสถานีเดี่ยวสำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง แบบ Abdominal Crunch
  ต้านกับน้ำหนักมาด้านหน้า ด้วยการเกร็งท้องก้มตัว
- มีระบบการส่งกำลังด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมเส้นใยเคฟล่าร์ เพิ่มความคงทนของการใช้งาน
- แผ่นน้ำหนักรวม 120 กก.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้ออก ( Chest Press ) SPORTS ART รุ่น S915 
  คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะกับการใช้งานในฟิตเนสคลับ
- เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อชนิดสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้ออก แบบ Chest Press
- มีระบบการส่งกำลังด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมเส้นใยเคฟล่าร์ เพิ่มความคงทนของการใช้งาน
- แผ่นน้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม

 

 


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ( Lat Pull Down ) SPORTS ART รุ่น S926

        คุณสมบัติ

- เป็นเครือ่งออกกำลังกายที่เหมาะกับการใช้งานในฟิตเนสคลับ
- เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อชนิดสถานีเดี่ยวสำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนบน แบบ Lat Pull Down
- มีระบบการส่งกำลังด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมเส้นใยเคฟล่าร์ เพิ่มความคงทนของการใช้งาน
- แผ่นน้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Back Extension) SPORTS ART รุ่น S932

 

  คุณสมบัติ
- เป็นเครือ่งออกกำลังกายที่เหมาะกับการใช้งานในฟิตเนสคลับ
- เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อชนิดสถานีเดี่ยว สำหรับฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างต้านกับน้ำหนัก
- แผ่นน้ำหนักรวม 110 กิโลกรัม
- มีระบบการส่งกำลังด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมเส้นใยเคฟล่าร์ เพิ่มความคงทนของการใช้งาน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Leg Extension ) SPORTS ART รุ่น S957

 

  คุณสมบัติ
- เป็นเครือ่งออกกำลังกายที่เหมาะกับการใช้งานในฟิตเนสคลับ
- เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อชนิดสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าต้านกับน้ำหนัก
- มีระบบการส่งกำลังด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมเส้นใยเคฟล่าร์ เพิ่มความคงทนของการใช้งาน
- แผ่นน้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ( Leg Curl ) SPORTS ART รุ่น S959 

 

  คุณสมบัติ
- เป็นเครือ่งออกกำลังกายที่เหมาะกับการใช้งานในฟิตเนสคลับ
- เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อชนิดสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง ต้านกับน้ำหนัก
- มีระบบการส่งกำลังด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมเส้นใยเคฟล่าร์ เพิ่มความคงทนของการใช้งาน
- แผ่นน้ำหนักรวม 100 กิโลกรัม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อบาร์เบลแบบหยุดอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า

PRO SPORT รุ่น SSG 

 

  คุณสมบัติ
- เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบยกบาร์เบลใช้กับแผ่นน้ำหนัก และเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบสายเคเบิลดึงแผ่นน้ำหนักผ่านรอก สำหรับฝึก
  กล้ามเนื้ออก หลังส่วนบน ไหล่ ต้นแขนส่วนหน้า/หลัง และขา

- ชุดแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 100 ปอนด์ ประกอบด้วย น้ำหนัก 10 ปอนด์ จำนวน 10 แผ่น
- สายเคเบิลดึงบาร์เบลแบบพิเศษ พร้อมตัววัดสัญญาณที่แกนบาร์เบล เ
- ล็อกแผ่นน้ำหนักโอลิมปิคแบบสปริง
- มีตัวรองรับแกนบาร์เบลเพื่อความปลอดภัย เมื่อต้องการฝึกโหนตัว
- สามารถหยุดการเคลื่อนของสายเคเบิลดึงบาร์เบลเฉพาะข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างได้ ด้วยระบบไฟฟ้า
- สายเคเบิลหุ้มวัสดุไวนิลที่รับแรงดึง 2000 ปอนด์
- น้ำหนักที่สามารถรับในการฝึกได้ 500 ปอนด์
-  มีอุปกรณ์ประกอบการฝึก เชือกดึง , บาร์ Lat, บาร์สั้น , ลูกบอล และเบาะออกกำลังกาย
- ม้านั่งฝึก สามารถปรับระดับนอนจนถึงหลังตั้งตรง พร้อมอุปกรณ์ฝึกเตะขา (Leg Extension ,Leg Curl)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก (Dependent Chest Press)

คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้ออก แบบ Chest Press ด้วยการผลักแขนทั้งสองข้างต้านกับน้ำหนักไปด้านหน้า
2. มือจับหุ้มด้วยวัสดุพิเศษ ป้องกันการลื่นจากเหงื่อ ไม่นิ่มมากเกินไป ทำให้จับใช้สะดวก
3. มือจับออกแบบให้มีลักษณะการจับ 2 แบบ สำหรับฝึกกล้ามเนื้ออกในมุมที่ต่างกัน
4. เบาะนั่งปรับความสูง-ต่ำได้ 8 ระดับ ให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึก
5. ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์หรือสลิง
6. มีฝาครอบชุดแผ่นน้ำหนักด้านนอกและด้านใน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
7. โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสีอย่างดีช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการขูดขีด
8. แผ่นน้ำหนักรวม 85 กิโลกรัม
9. อุปกรณ์มีขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 144 เซนติเมตร สูง 145 เซนติเมตร

 


 

 

 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้อง(Abdominal Crunch)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง แบบ Abdominal Crunch ด้วยการเกร็งท้องก้มตัวต้านกับน้ำหนักมาด้านหน้า
2. ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์หรือสลิง
3. มีระบบ Direct drive ช่วยควบคุมท่าในการออกกำลังกายให้ถูกต้อง
4. มีฝาครอบชุดแผ่นน้ำหนักด้านนอกและด้านใน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
5. โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลือบสี ช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการขูดขีด
6. แผ่นน้ำหนักรวม 70 กิโลกรัม (154 ปอนด์)

 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างแบบลูกเบี้ยวปรับได้

(Low Back Extension) 

    คุณลักษณะเฉพาะ:

*     อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Low Back Extension) ด้วยการนั่งแล้วเกร็งเอนตัวไปด้านหลังออกแรงต้านกับน้ำหนัก

*       สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม) น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่ม 5 ปอนด์ จำนวน 3 ระดับ แบบหมุนลูกบิด (knob)

*      ระบบปรับลูกเบี้ยวโดยดึงก้านปรับออกและโยกให้แกนสลักเลื่อนตรงกับตัวเลขที่ต้องการแล้วปล่อยกลับ

*        ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

*      ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 1 ช่วงกลางมัดกล้ามเนื้อ, ตำแหน่งที่ 2 ช่วงปลายมัดกล้ามเนื้อ และตำแหน่งที่ 3 ช่วงต้นมัดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบ cam แบบปรับไม่ได้

*      ตำแหน่งเริ่มต้นฝึกปรับได้ เพื่อให้ผู้ฝึกใช้กล้ามเนื้อในช่วงการฝึกตามความสามารถและบริเวณกล้ามเนื้อที่ต้องการฝึก

*       นวมดันหลังปรับตำแหน่งให้เหมาะสมกับบริเวณกล้ามเนื้อที่ผู้ใช้ต้องการ

*      เบาะดันเข่าปรับระยะให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อให้จุดหมุนของเครื่องอยู่ในแนวเดียวกันกับปุ่มกระดูกเชิงกราน

*        แผงครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อป้องกันอันตรายจากการเลื่อนขึ้นลงของแผ่นน้ำหนักขณะทำการฝึก โดยด้านในใช้สอดก้านเหล็กเพื่อเลือกแผ่นน้ำหนัก

*         โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating

*         ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

*         ขนาดของอุปกรณ์ กว้าง 109 x ยาว 129.5 x สูง 149.5 เซนติเมตร (43x51x59 นิ้ว)

*        น้ำหนักรวม 259 กิโลกรัม (570 ปอนด์)

เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อไหล่แบบลูกเบี้ยวปรับได้ 
(Shoulder Press)

    คุณลักษณะเฉพาะ:

 

 * อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อไหล่ (Shoulder Press) ด้วยการนั่งแล้วดันแขนยกขึ้น ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม) น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่ม 5 ปอนด์ จำนวน 3 ระดับ แบบหมุนลูกบิด (knob)

 

 ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

 

 ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 1 ช่วงกลางมัดกล้ามเนื้อ, ตำแหน่งที่ 2 ช่วงปลายมัดกล้ามเนื้อ และตำแหน่งที่ 3 ช่วงต้นมัดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบ cam แบบปรับไม่ได้

 

*  เบาะนั่งปรับความสูงให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อให้ตำแหน่งมือจับอยู่ในแนวเดียวกันกับไหล่

 

*   แผงครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อป้องกันอันตรายจากการเลื่อนขึ้นลงของแผ่นน้ำหนักขณะทำการฝึก โดยด้านในใช้สอดก้านเหล็กเพื่อเลือกแผ่นน้ำหนัก

 

*   โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating

 

*   ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

*    ขนาดของอุปกรณ์ กว้าง 147 x ยาว 157 x สูง 149.5 เซนติเมตร (58x62x59 นิ้ว)

 

*    น้ำหนักรวม 308 กิโลกรัม (680 ปอนด์)


 


 

    เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบนแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Pec-Rear Delt)


คุณลักษณะเฉพาะ:

*     อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้ออกส่วนข้างและหลังส่วนบน (Pec Fly & Rear Delt) ด้วยการนั่งหลังพิงเบาะแล้วดันแขนเข้า และนั่งอกชิดเบาะแล้วกางแขนออก ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

*      สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม) น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่ม 5 ปอนด์ จำนวน 3 ระดับ แบบหมุนลูกบิด (knob)

*      ระบบปรับลูกเบี้ยวโดยดึงก้านปรับออกและโยกให้แกนสลักเลื่อนตรงกับตัวเลขที่ต้องการแล้วปล่อยกลับ

*    ระบบการดึงน้ำหนักด้วยเคเบิล (สลิง)

*      ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 1 ช่วงกลางมัดกล้ามเนื้อ, ตำแหน่งที่ 2 ช่วงปลายมัดกล้ามเนื้อ และตำแหน่งที่ 3 ช่วงต้นมัดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบ cam แบบปรับไม่ได้

*      ตำแหน่งเริ่มต้นฝึกปรับได้ เพื่อให้ผู้ฝึกใช้กล้ามเนื้อในช่วงการฝึกตามความสามารถและบริเวณกล้ามเนื้อที่ต้องการฝึก และปรับตามท่าฝึก

*       เบาะนั่งปรับความสูงให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อให้วางเท้ากับพื้น และระดับความสูงของบาร์มือจับเหมาะสม

*      แผงครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อป้องกันอันตรายจากการเลื่อนขึ้นลงของแผ่นน้ำหนักขณะทำการฝึก โดยด้านในใช้สอดก้านเหล็กเพื่อเลือกแผ่นน้ำหนัก

*     โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating

*        ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

*        ขนาดของอุปกรณ์ กว้าง 149.5 x ยาว 93.5 x สูง 149.5 เซนติเมตร (59x37x59 นิ้ว)

*        น้ำหนักรวม 290 กิโลกรัม (640 ปอนด์)
เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลังท่านั่งแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Seated Leg Curl)

    คุณลักษณะเฉพาะ:

 

*   อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหลัง (Seated Leg Curl) ด้วยการนั่งเหยียดขาแล้วพับขาเตะดึงนวมลงด้านหลัง ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

 

*  สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม) น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่ม 5 ปอนด์ จำนวน 3 ระดับ แบบหมุนลูกบิด (knob)

 

*    ระบบปรับลูกเบี้ยวโดยดึงก้านปรับออกและโยกให้แกนสลักเลื่อนตรงกับตัวเลขที่ต้องการแล้วปล่อยกลับ

 

*    ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

 

*   ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 1 ช่วงกลางมัดกล้ามเนื้อ, ตำแหน่งที่ 2 ช่วงปลายมัดกล้ามเนื้อ และตำแหน่งที่ 3 ช่วงต้นมัดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบ cam แบบปรับไม่ได้

 

*   ตำแหน่งเริ่มต้นฝึกปรับได้ เพื่อให้ผู้ฝึกใช้กล้ามเนื้อในช่วงการฝึกตามความสามารถและบริเวณกล้ามเนื้อที่ต้องการฝึก

 

*    เบาะพิงหลังปรับระยะให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อให้จุดหมุนของเครื่องอยู่ในแนวเดียวกันกับปุ่มกระดูกเข่า

 

*     เบาะดันต้นขาปรับให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อช่วยให้ต้นขาติดกับเบาะนั่งเมื่อออกแรงเตะไปด้านหลัง

 

*    นวมดันข้อเท้าปรับให้เหมาะสมกับความยาวช่วงขาของผู้ฝึก

 

*     แผงครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อป้องกันอันตรายจากการเลื่อนขึ้นลงของแผ่นน้ำหนักขณะทำการฝึก โดยด้านในใช้สอดก้านเหล็กเพื่อเลือกแผ่นน้ำหนัก

 

*      โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating

 

*    ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

*     ขนาดของอุปกรณ์ กว้าง 116.5 x ยาว 182.5 x สูง 149.5 เซนติเมตร (46x72x59 นิ้ว)

 

*    น้ำหนักรวม 277 กิโลกรัม (610 ปอนด์)


 เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้าแบบลูกเบี้ยวปรับได้ (Leg Extension)

    คุณลักษณะเฉพาะ:

 

*    อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า (Leg Extension) ด้วยการนั่งแล้วเตะขาขึ้นไปด้านหน้า ออกแรงต้านกับน้ำหนัก

 

*   สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 265 ปอนด์ (120 กิโลกรัม) น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่ม 5 ปอนด์ จำนวน 3 ระดับ แบบหมุนลูกบิด (knob)

 

*     ระบบปรับลูกเบี้ยวโดยดึงก้านปรับออกและโยกให้แกนสลักเลื่อนตรงกับตัวเลขที่ต้องการแล้วปล่อยกลับ

 

*     ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

 

*   ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 1 ช่วงกลางมัดกล้ามเนื้อ, ตำแหน่งที่ 2 ช่วงปลายมัดกล้ามเนื้อ และตำแหน่งที่ 3 ช่วงต้นมัดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบ cam แบบปรับไม่ได้

 

*     ตำแหน่งเริ่มต้นฝึกปรับได้ เพื่อให้ผู้ฝึกใช้กล้ามเนื้อในช่วงการฝึกตามความสามารถและบริเวณกล้ามเนื้อที่ต้องการฝึก

 

*    เบาะพิงหลังปรับระยะให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อให้จุดหมุนของเครื่องอยู่ในแนวเดียวกันกับปุ่มกระดูกเข่า

 

*    แผงครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อป้องกันอันตรายจากการเลื่อนขึ้นลงของแผ่นน้ำหนักขณะทำการฝึก โดยด้านในใช้สอดก้านเหล็กเพื่อเลือกแผ่นน้ำหนัก

 

*     โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating

 

*    ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

*    ขนาดของอุปกรณ์ กว้าง 124 x ยาว 119 x สูง 149.5 เซนติเมตร (49x47x59 นิ้ว)

 

*    น้ำหนักรวม 264 กิโลกรัม (580 ปอนด์)เครื่องฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขารวมแบบลูกเบี้ยวปรับได้
(Leg Press)

    คุณลักษณะเฉพาะ:

 

 อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับฝึกกล้ามเนื้อขารวม ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง (Leg Press) ด้วยการนั่งเหยียดดันขาไปด้านหน้าออกแรงต้านกับน้ำหนัก

 

สามารถปรับน้ำหนักฝึกโดยเลือกแผ่นน้ำหนัก น้ำหนักรวม 505 ปอนด์ (229 กิโลกรัม) น้ำหนักแผ่นละ 20 ปอนด์ และมีน้ำหนักย่อยในการเพิ่ม 5 ปอนด์ จำนวน 3 ระดับ แบบหมุนลูกบิด (knob)

 

*  ระบบปรับลูกเบี้ยวโดยดึงก้านปรับออกและโยกให้แกนสลักเลื่อนตรงกับตัวเลขที่ต้องการแล้วปล่อยกลับ

 

 ระบบการดึงน้ำหนักด้วยสายพานสังเคราะห์เสริมแรง (เส้นใยเคฟล่าร์)

 

*  ระบบลูกเบี้ยว (cam) แบบปรับมุมได้ เลือกปรับตำแหน่งกล้ามเนื้อที่ออกแรงสูงสุดได้ 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งที่ 1 ช่วงกลางมัดกล้ามเนื้อ, ตำแหน่งที่ 2 ช่วงปลายมัดกล้ามเนื้อ และตำแหน่งที่ 3 ช่วงต้นมัดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ขบวนการพัฒนากล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับระบบ cam แบบปรับไม่ได้

 

*    ตำแหน่งเริ่มต้นฝึกปรับได้ เพื่อให้ผู้ฝึกใช้กล้ามเนื้อในช่วงการฝึกตามความสามารถและบริเวณกล้ามเนื้อที่ต้องการฝึก

 

 เบาะพิงหลังปรับมุมให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ฝึกได้ เพื่อให้การใช้กล้ามเนื้อฝึกได้มุมที่ถูกต้อง

 

 แผงครอบปิดชุดน้ำหนักทั้งด้านในและด้านนอก เพื่อป้องกันอันตรายจากการเลื่อนขึ้นลงของแผ่นน้ำหนักขณะทำการฝึก โดยด้านในใช้สอดก้านเหล็กเพื่อเลือกแผ่นน้ำหนัก

 

*   โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating

 

*   ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 

*    ขนาดของอุปกรณ์ กว้าง 119 x ยาว 190.5 x สูง 180 เซนติเมตร (47x75x71 นิ้ว)

 

*  น้ำหนักรวม 524 กิโลกรัม (1155 ปอนด์)


 

 

 

 

 


อุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนักแบบ SMITH + แผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม+ตัวล็อค

คุณลักษณะเฉพาะ :

 1. เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก ให้คุณฝึกกล้ามเนื้อได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องมีผู้ช่วย
 2. โครงสร้างหลักเป็นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในสถานออกกำลังกาย       ที่ตัวอุปกรณ์มีที่เก็บแผ่นน้ำหนัก       8 ตำแหน่ง
 3. แผ่นน้ำหนักใช้กับแกนขนาดโอลิมปิค
 4. แผ่นน้ำหนักหุ้มภายนอกด้วยยาง และมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง
 5. มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อค   2 อัน
 6. แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม

 

 


 

 

 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบราบ พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

 คุณลักษณะเฉพาะ:

 1. เป็นเก้าอี้ราบสำหรับฝึกยกบาร์เบลล์
 2. ด้านหน้ามีที่พักแกน  3 ระดับ
 3. โครงสร้างทำด้วยเหล็กแข็งแรงพิเศษ พ่นสีแบบ Electrostatic powder coating
 4. เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด
 5. คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า   2  เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
 6. แผ่นน้ำหนักใช้กับแกนขนาดโอลิมปิค
 7. แผ่นน้ำหนักหุ้มภายนอกด้วยยาง และมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง
 8. มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อค   2  อัน
 9. แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม
   
   
 10.  

 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบลาดเอียง พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม

 คุณลักษณะเฉพาะ :
1. เป็นเก้าอี้ราบสำหรับฝึกยกบาร์เบลล์แบบลาดเอียง
2. บริเวณด้านหน้ามีที่พักแกน 3 ตำแหน่ง
3. โครงสร้างทำด้วยเหล็กแข็งแรงพิเศษ พ่นสีแบบ Electrostatic powder coating
4. เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด
5. คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
6. แผ่นน้ำหนักใช้กับแกนขนาดโอลิมปิค
7. แผ่นน้ำหนักหุ้มภายนอกด้วยยาง และมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง
8. มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อค 2 อัน
9. แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม


 

 

เก้าอี้ฝึกบาร์เบลล์แบบมีความชัน พร้อมชุดแผ่นน้ำหนัก 150 กิโลกรัม
คุณลักษณะเฉพาะ :
1. เป็นเก้าอี้ราบสำหรับฝึกยกบาร์เบลล์แบบมีความชัน
2. มีตำแหน่งที่พักคาน 3 ตำแหน่ง
3. มีที่ยืนผู้ช่วยประคองบาร์เบลล์
4. โครงสร้างทำด้วยเหล็กแข็งแรงพิเศษ พ่นสีแบบ Electrostatic powder coating
5. เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด โดยเบาะนั่งปรับขึ้น-ลงได้
6. คานยกน้ำหนัก มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร ทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม
7. แผ่นน้ำหนักใช้กับแกนขนาดโอลิมปิค
8. แผ่นน้ำหนักหุ้มภายนอกด้วยยาง และมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง
9. มีตัวล็อคแผ่นน้ำหนักแบบเกลียวล็อค 2 อัน
10. แผ่นน้ำหนักมีน้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม


 

 

 

ดัมเบลหุ้มยางน้ำหนัก 2.5 – 25 กิโลกรัม พร้อมชั้นวาง

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. ดัมเบลเหล็ก มีขนาดน้ำหนัก ตั้งแต่ 2.5 - 25 กิโลกรัม
 2. ดัมเบลมีจำนวน  10 คู่ น้ำหนักแตกต่างกันระดับละ  2.5 กก. ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 3. ดัมเบลทำด้วยเหล็ก ก้อนน้ำหนักเป็นเหล็กหุ้มยาง แกนเป็นเหล็กชุบโครเมียมอย่างดี
 4. ชั้นวางรูปทรงแนวนอน วางดัมเบลได้  10 คู่
 5. โครงสร้างเป็นโครงเหล็กอย่างดีที่มีความแข็งแรง เคลือบผิวนอกด้วยสี Power coating
 6. ชั้นวางออกแบบให้ปลอดภัย สามารถจับดัมเบลออกมาและนำเก็บเข้าชั้นวางได้สะดวก
 7. ชั้นวางมีขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 248 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร

 8.  

 

 

 

อุปกรณ์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ MARATHON รุ่น ST-500

คุณลักษณะเฉพาะ

อุปกรณ์ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บริเวณที่มีความสำคัญกับการออกกำลังกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตในกล้ามเนื้อประกอบด้วยเบาะนั่งและเบาะรองขา ผลิตจากโฟมอย่างดี หุ้มด้วยหนัง มีความทนทาน ไม่ดูดซับเหงื่อ และทำความสะอาดง่ายมือจับหุ้มยางกันลื่น ทนทาน ไม่ซับเหงื่อ ป้องกันการหลุดมือมีนวมรองข้อเท้าทำด้วยโฟมอย่างดี มีส่วนโค้งเพื่อรองรับข้อเท้าโครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบสีอย่างดี ป้องกันการเกิดสนิม สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 10 ท่า ได้แก่ Quadriceps, Hamstring, Inner Thigh, Gluteus, Hip/Leg, Calf, Upper Back, Lower Back, Shoulder และ Pectoral อุปกรณ์มีขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 127 เซนติเมตร สูง 96 เซนติเมตร

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก้าอี้ฝึกดัมเบล แบบราบ MARATHON รุ่น FB-50M  

คุณสมบัติ
- เป็นเก้าอี้ราบสำหรับฝึกยกดัมเบล
- โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสีกันสนิมอย่างดี
- เบาะฟองน้ำชนิดแข็งอย่างดี หุ้มหนังอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง MARATHON รุ่น SA-CBM  

คุณสมบัติ
- สำหรับฝึกกล้ามเนื้อท้องส่วนบนและส่วนล่าง
- ปรับระดับความสูงของเบาะได้ 3 ระดับ และลูกกลิ้งโฟมยึดข้อเท้าได้ 5 ระดับ
- โครงสร้างทำจากเหล็กพ่นสีกันสนิมอย่างดี

 

 


 


ลูก GYM BALL  

คุณสมบัติ
- ลูกบอลสำหรับออกกำลังกาย
- บริหารร่างกายครบทุกสัดส่วน
- ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น
- เพื่อความเพลิดเพลินในการออกกำลังกาย

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้ออกแบบระบบลม

คุณลักษณะเฉพาะ
-  เป็นอุปกรณ์แบบสถานีเดี่ยว เพื่อให้กล้ามเนื้อของร่างกายแข็งแรง
- ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ 0–270 ปอนด์
โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
- สามารถปรับความสูง-ต่ำ ของเบาะนั่ง
- หน้าจอแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จำนวนครั้งที่ปฏิบัติ,
เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับ
ตำแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจำได้
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder Coating
- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อไหล่ แบบระบบลม

คุณลักษณะเฉพาะ
- เป็นอุปกรณ์แบบสถานีเดี่ยว เพื่อให้กล้ามเนื้อของร่างกายแข็งแรง
- ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ 14–190 ปอนด์
โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
- สามารถปรับความสูง-ต่ำ ของเบาะนั่ง
- หน้าจอแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จำนวนครั้งที่ปฏิบัติ,
เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับ
ตำแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจำได้
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder Coating
- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อหลังส่วนบนแบบระบบลม

คุณลักษณะเฉพาะ
- เป็นอุปกรณ์แบบสถานีเดี่ยว เพื่อให้กล้ามเนื้อของร่างกายแข็งแรง
- ใช้ระบบกระบอกลม (Pneumatic) เป็นตัวสร้างแรงต้านได้ 0–250 ปอนด์
โดยแรงต้านจะไม่เปลี่ยนแปลงตามความเร็วในการฝึก
- สามารถปรับความสูง-ต่ำ ของเบาะนั่ง
- หน้าจอแสดงข้อมูลการฝึก 5 ค่า คือ แรงต้าน, จำนวนครั้งที่ปฏิบัติ,
เปอร์เซ็นต์การใช้พลังสูงสุด และการใช้พลังสูงสุด และแสดงระดับ
ตำแหน่งเริ่มของท่าฝึก พร้อมกับต่อกับชิปความจำได้
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีผิวแบบ Electrostatic Powder Coating
- เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม้าฝึกกล้ามเนื้อหลังแบบ  45 องศา

คุณลักษณะเฉพาะ :
1. เป็นเก้าอี้สำหรับฝึกกล้ามเนื้อหลัง
2. โครงสร้างทำด้วยเหล็กแข็งแรงพิเศษ พ่นสีแบบ Electrostatic powder coating
3. เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด
4. แกนปรับเบาะรองหน้าอก สามารถปรับได้ 10 ระดับ
5. มีที่วางเท้าขนาดใหญ่ ทำจากแผ่นเหล็กมียางหุ้ม เพื่อรองรับเท้าขณะใช้งาน
6. อุปกรณ์มีขนาด กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 130 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร

 


 

 

 เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง

คุณลักษณะเฉพาะ:

 1. เป็นเก้าอี้ราบสำหรับฝึกกล้ามเนื้อท้องแบบปรับระดับได้
 2. โครงสร้างทำด้วยเหล็กแข็งแรงพิเศษ พ่นสีแบบ Electrostatic powder coating
 3. เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด
 4. มีตัวปรับเบาะนอนได้ 6 ระดับ
 5. ตัวล็อคปรับตำแหน่งข้อพับเข่า สามารถปรับได้   4 ระดับ
 6. ตัวปรับความสูงของการเกี่ยวขา สามารถปรับได้ 5 ระดับ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก้าอี้ฝึกดัมเบลแบบปรับได้

คุณลักษณะเฉพาะ

 1. เป็นเก้าอี้ราบสำหรับฝึกยกดัมเบลแบบปรับระดับได้
 2. โครงสร้างทำด้วยเหล็กแข็งแรงพิเศษ พ่นสีแบบ Electrostatic powder coating
 3. เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด โดยเบาะนั่งปรับขึ้น-ลง ได้

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก้าอี้ฝึกดัมเบลล์ แบบราบ

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเก้าอี้ราบสำหรับฝึกยกดัมเบล

- โครงสร้างทำด้วยเหล็กแข็งแรงพิเศษ พ่นสีแบบ Electrostatic powder coating

- เบาะเก้าอี้ เป็นเบาะฟองน้ำชนิดแข็ง หุ้มด้วยวัสดุอย่างดี ทนต่อการฉีกขาด

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อบาร์เบล

คุณลักษณะเฉพาะ
- เป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกยกน้ำหนัก แนวขึ้น-ลง และแบบหน้า-หลัง โดยไม่ต้องมีผู้ช่วย
- มีแกนบาร์รองรับน้ำหนักได้ถึง 500 ปอนด์ และ มีตำแหน่งล็อคได้ถึง 20 ตำแหน่ง
- มีตัวรองแกนแบบสปริง Safety Spotter เพื่อลดแรงกระแทก
- แกนบาร์เบลโอลิมปิค ทำจากเหล็กชุบโครเมียม
- มีลูกปืนช่วยให้แผ่นน้ำหนักหมุนได้อิสระ
- มีบาร์สำหรับโหนตัวให้การจับได้หลายตำแหน่ง
- โครงสร้างหลักเป็นโครงเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน
- มีเก้าอี้แบบปรับระดับ โดยปรับเอียงขึ้น (Incline) และราบ (Flat) โดยสามารถปรับมุมเบาะพิงหลังจากราบเอียงขึ้นได้ 6 ระดับ และปรับมุมเบาะนั่งได้ 3 ระดับ

 


 

  

 

อุปกรณ์ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อรวมแบบดึง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องฝึกกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยวสำหรับใช้ฝึกกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ ต้นแขนส่วนหน้า-หลัง และอก แบบ Functional trainer ด้วยการดึงแขนทั้งสองข้างหรือทีละข้างต้านกับน้ำหนักได้หลายท่า
2. มือจับหุ้มด้วยวัสดุพิเศษ ป้องกันการลื่นจากเหงื่อ ไม่นิ่มมากเกินไป ทำให้จับใช้สะดวก
3. สามารถปรับระดับของรอกมือจับได้ตามความเหมาะสมกับสรีระร่างกายและท่าการฝึก ทำให้กล้ามเนื้อสามารถออกแรงได้ตามแนวการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง
4. ใช้ระบบการส่งกำลังด้วยสายสลิง เพื่อความคงทนในการใช้งาน
5. มีฝาครอบชุดแผ่นน้ำหนักด้านนอกและด้านใน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
6. โครงสร้างทำด้วยเหล็กพิเศษ เคลือบสีแบบ Electrostatic Powder Coating ช่วยเพิ่มความคงทนและป้องกันการขูดขีด
7. สามารถปรับน้ำหนักการฝึกโดยใช้การเลือกจำนวนแผ่นน้ำหนักที่ต้องการ มีน้ำหนัก 2 ข้างๆละ 90 กิโลกรัม (198 ปอนด์)


 

แผ่นน้ำหนักหุ้มยาง น้ำหนักรวม  200 กิโลกรัม

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 - แผ่นน้ำหนักขนาดโอลิมปิค (เส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับใส่แกนบาร์เบล 50 มิลลิเมตร)

 - แผ่นน้ำหนักหุ้มภายนอกด้วยยาง เพื่อรองรับการกระแทกพื้น

 -  แผ่นน้ำหนักมีช่องสำหรับมือจับ 3 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการหยิบจับ

 - แผ่นน้ำหนักมีขนาด 1.25, 2.5, 5, 10 และ20 กิโลกรัม

 

 

 


 

หม้อปั้มลมไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะ
-หม้อปั้มลมสำหรับใช้กับเครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อสถานีเดี่ยว ขนาดเล็ก
- ใช้ต่อเข้ากับระบบกระบอกลม (Pneumatic) ของเครื่องฝึกได้ 4-8 เครื่อง โดยสามารถวางภายในบริเวณห้องออกกำลังกายได้
- ใช้กับระบบไฟฟ้า 230 โวลต์ 50Hz