TE-5802
  คุณสมบัติ
- มอเตอร์ DC 1.5 แรงม้า
- ความเร็ว 0.8-16 กม. /ชม.
- ปรับความชันไฟฟ้า 0-15%
- ขนาดสายพาน 127x42x140 cm.
- รับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 90 กก.

 


 

 T-460

  คุณสมบัติ
- กำลังมอเตอร์ DC 2.5 แรงม้า
- ความเร็ว 1.0-18 กม./ชม.
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า 0-16%
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 120 Kg.

 

 


 

 

 

T-410

   คุณสมบัติ
- กำลังมอเตอร์ DC 1.50 แรงม้า
- ความเร็ว 0.8-12 กม./ชม.
- ปรับความชัน 3 ระดับ (Manual Incline)
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 100 Kg. 

 

 


 

  T-42CM
   คุณสมบัติ
- กำลังมอเตอร์ DC 1.25 แรงม้า
- ความเร็ว 1.0-14 กม./ชม.
- ปรับความชัน 3 ระดับ (Manual Incline)
- รองรับน้ำหนักผู้ใช้งาน 110 Kg.
  TS-5804FIM
   คุณสมบัติ

-  กำลังมอเตอร์ DC 1.5 แรงม้า
- ความเร็ว 0.8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า 0-15%
- ขนาดพื้นที่วิ่ง 127 x 42 cm.
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับอยู่ด้านหน้า
- โปรแกรมปรับเอง 1 โปรแกรม โปรแกรมสำเร็จรูป
4 โปรแกรม แต่ละโปรแกรมมี 10 ระดับความยาก
อุปกรณ์เพิ่มเติม
- เครื่องปั่นเอวไฟฟ้า
- อุปกรณ์ล็อคข้อเท้า
สำหรับออกกำลัง
ด้วยท่า ลุก-นั่ง (Sit up)
- จานหมุนเพื่อบริหารเอว (Twister plate)  UT-TM V395
   คุณสมบัติ
- กำลังมอเตอร์ DC 3.0 แรงม้า
- ความเร็ว 1.0-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า 20%
- ขนาดพื้นที่วิ่ง 152 x 51 cm.
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับอยู่ด้านข้าง
- โปรแกรมออกกำลังกายแบบสำเร็จรูป 18 โปรแกรม
(P1-P18), โปรแกรมออกกำลังกายแบบผู้ใช้สร้างเอง
3 โปรแกรม (U1-U3)
- หน้าจอแบบ LCD Blue Back Groundขนาดใหญ่ 1 หน้าจอ
- รับน้ำหนักตัวผู้ใช้สูงสุด 125 Kg.
- อุปกรณ์สามารถพับเก็บได้  TS-7602FI
   คุณสมบัติ
- กำลังมอเตอร์ DC 3.0 แรงม้า
- ความเร็ว 0.8-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ปรับความชันด้วยระบบไฟฟ้า 0-15%
- ขนาดพื้นที่วิ่ง 140 x 50 cm.
- วัดอัตราการเต้นหัวใจแบบมือจับอยู่ด้านหน้า
- โปรแกรมปรับเอง 1 โปรแกรม โปรแกรมสำเร็จรูป 9 โปรแกรม